Prydiau Ysgol Am Ddim | Free School Meals

(English below)

Ydy eich plentyn yn teilyngu Prydiau Ysgol Am Ddim?

Mae’r broses o geisio am brydiau ysgol am ddim yn un syml ac mae manylion sut i wneud gais a’r ffurflen ar-lein ar gael yma:
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/prydau-ysgol-am-ddim/

Croeso i chi ofyn i ni, yn gyfrinachol, os oes angen cymorth arnoch gyda’ch cais neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.

Is your child entitled to Free School Meals?

The process of applying for free school meals is very straight forward and details of how to apply and the online form are available here:
https://www.ceredigion.gov.uk/resident/schools-education/free-school-meals/

Please ask us, in confidence, if you require any help with the application or have any further questions.