Staff | Staff

joyce_george
Mrs Joyce George
Pennaeth | Headteacher
Mrs Carys Edwards
Pennaeth Cynorthwyol / Assistant Headteacher
Athrawes Blynyddoedd Derbyn, 1 a 2 / Reception, Years 1 and 2 teacher
Miss Angharad Davies
Athrawes Cyfnod Allweddol 2
Key Stage 2 teacher
 
Mrs Susan Pugh
Cynorthwyydd Cynnal Dysgu / Learning Support assistant