CRhA | PTA

Croeso cynnes i bob rhiant!

 

Mae ein pwyllgor newydd wedi’i hethol ar gyfer 2023-24.

Cadeirydd: Clare Davies
Ysgrifenyddes:
Trysorydd:

Os hoffech chi fod yn rhan o Gyfeillion Ysgol Syr John Rhys, cysylltwch â nhw drwy’r ysgol.

A very warm welcome to all parents!

 

Our new committee has been elected for 2023-24.

Chair:
Sectetary:
Treasurer:

If you would like to get involved with the Friends of Ysgol Syr John Rhys School, please contact them via the school.